Vítejte!

Základní škola Fr. Plamínkové je státní školou s rozšířenou výukou jazyků.

Škola je určena všeobecnému základnímu vzdělávání žáků 1. - 9. tříd včetně nadstavbového nadstandardního jazykového vzdělávání v anglickém a německém, španělském nebo francouzském jazyce.

Cílem je připravit žáky na život ve 21. století, naučit je aplikovat vědomosti, komunikovat, kriticky myslet, řešit problémy, pracovat s moderními komunikačními prostředky a také aktivně trávit volný čas s vrstevníky.

Škola nabízí pestrou škálů kreativních volnočasový aktivit v rámci kroužků a školního klubu. Žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád. Některé soutěže organizuje škola sama – Poetické odpoledne, Zlatý slavík, English Singing Contest Flamingo apod.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies