Školní klub 2023/24

"SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU"

Klub je určen pro žáky 5. až  9. ročníků naší školy.

Školní klub mohou žáci využívat  od pondělí do pátku a to po skončení vyučování do 16:00 h

Žáci mají v rámci klubu přístup do hudebny, počítačové učebny, keramické dílny, na školní hřiště a do tělocvičny.

Činnosti a náplň ŠK :

V rámci klubu se děti mohou věnovat sportovním aktivitám ve škole i mimo, hraní deskových her, výtvarným činnostem a tvořivé činnosti, vycházkám za kulturou a na výstavy. Připojíme se k celoškolním projektům.  Bude podporována příprava na vyučování a vypracování domácích úkolů a projektů s využitím internetu. Klub umožní i relaxaci s knihou i bez.

 

Závazná přihláška:
Přihlášku do školního klubu je možné vyzvednout buď osobně u paní vychovatelky Jirákové nebo vytisknout viz.odkaz níže. Vyplněnou závaznou přihlášku žáci odevzdají do pátku 8. 9. 2023 ve školním klubu paní vychovatelce.

Cena a platba:
Poplatek za školní rok činí 1 000 Kč za celý školní rok (nelze zaplatit na pololetí).

Platba bankovním převodem na číslo účtu školy

51-2509910217/0100

VS: 6666

Žák přinese potvrzení o zaplacení - výpis z bankovního účtu nebo čestné prohlášení.

Uvolňování dětí:
V klubu bude vedena evidence příchozích dětí, každé dítě bude odcházet dle vlastních časových možností (nevyžaduje se písemná omluvenka).

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies