Výuka cizích jazyků

Základním specifikem naší školy je to, že žákům umožňujeme získat komunikativní kompetence ve dvou cizích jazycích – v angličtině a dalším živém jazyce – německém, španělském nebo francouzském. Hodinová dotace je vyšší než na jiných základních školách,

Ve výuce cizích jazyků je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní i na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Ve škole je postupně rozšiřována výuka metodou CLIL – tedy výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce.

Škola žákům nabízí výměnné a poznávací pobyty do evropských zemí, které organizují naši rodilí mluvčí, což umožňuje poznávání země tak, jak je vidí její obyvatelé a jak je obtížné je navštívit během turistických cest. Škola se účastní programů pořádaných Goethe Institutem, Institutem Francaise a Instituto Cervantes v Praze – např. návštěvy kina, knihoven či výstav, příležitostných žákovských soutěží. Žáci mají možnost dopisovat si s vrstevníky z partnerských škol. 

Škola provozuje cizojazyčnou knihovnu s tituly v anglickém, německém, španělském i francouzském jazyce. K dispozici jsou tituly EasyReaders pro juniorní čtenáře i autentické tituly pro starší žáky. Pro žáky pořádáme projektové dny zaměřené na kulturu zemí s jejichž jazykem se žáci ve škole setkávají. Žáci mají možnost účastnit se jazykových soutěží (Olympiády, soutěže vyhlašované jazykovými instituty či ambasádami).

Škola je pořadatelem obvodní soutěže English Star a obvodního kola Soutěže v Aj a Nj.

V rámci spolupráce s jazykovou školou Akcent nabízíme žákům 8. a 9. ročníku složit certifikátovou zkoušku FCE.

týdenní časová dotace cizích jazyků
 
ROČNÍK  Aj 2. jazyk 
1. ročník  2h --
2. ročník  2h --
3. ročník  4h --
4. ročník  4h --
5. ročník 4h --
6. ročník 4h 3h
7. ročník 4h 3h
8. ročník 4h 3h
9. ročník 3h 3h

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies