CLIL

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) je podporována mnoha evropskými zeměmi, a doporučována jako vhodný prostředek rozvoje nadaných žáků. Metoda začleňuje prvky cizojazyčné výuky do předmětů nejazykového charakteru, integruje výuku předmětu a cizího jazyka, a tím umožňuje osvojení znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Nespornou výhodou metody jsou vyšší nároky na rozvoj poznávacích procesů žáků nad rámec běžných učebních obsahů. Výrazně napomáhá efektivnímu rozvoji komunikativních dovedností. Žáci používají jazyk jako nástroj komunikace,  jazyk se stává prostředkem, nikoli cílem výuky s vysokou motivační hodnotou.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies