informace a vybavení

Prostorové vybavení

Škola disponuje 19 učebnami, 3 pracovnami cizích jazyků, pracovnou počítačů, tělocvičnou, hudebnou a venkovní třídou.

Venkovní třída je koncipována jako otevřený, zastřešený učební pavilon.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a školní hřiště. Hřiště slouží k výuce tělesné výchovy i k aktivnímu trávení velkých přestávek. V suterénu školy se nachází keramická dílna s pecí a malá tělocvična se 4 stoly na stolní tenis.

Technické vybavení 

Prioritou školy je využití informačních a komunikačních technologií. Všechny učebny jsou vybaveny PC, interaktivní tabulí a/nebo projektorem a mají pevný i Wi-Fi přístup na internet.

K dispozici je počítačová pracovna vybavená 30 počítači, tiskárnami, skenerem, dataprojektorem, sluchátky s mikrofonem atd.

Ve škole jsou k dispozici tři kopírovací stroje, tablety pro žáky a 3D tiskárna.

Materiální vybavení

Škola je vybavena setem učebnic pro jednotlivé ročníky pro všechny žáky. Žáci mají k dispozici školní českou i cizojazyčnou knihovnu.

Třídy dbají na ergonomii pracovního prostředí. Mají výškově nastavitelné stoly a židle. Žákům jsou k dispozici uzamykatelné šatní skříňky i osobní skříňky k ukládání pracovních sešitů, učebnic a pomůcek. K evidenci žáků slouží ISIC karty, kterými se žáci hlásí u vstupu do budovy.

Školní jídelna

Škola disponuje vlastní kuchyní a prostornou jídelnou. Jídelníček splňuje všechna kritéria k vyvážené stravy pro děti a dospívající. Menu je sestaveno z polévky a výběru jednoho ze dvou nabízených hlavních jídel. Pravidelně jsou zařazovány doplňky ve formě ovoce, mléčných výrobků, salátu nebo moučníku. Nedílnou součástí obědů je pitný režim.

Škola po pandemii obnovila pořádání poznávacích a výměnných zájezdů do zahraničí a vícedenní výlety. Pro 7. třídy je organizován týdenní na lyžařský kurz, pro 9. třídy cyklistický týden.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies