Anglický jazyk

Angličtina se na naší škole vyučuje od 1. ročníku jako první cizí jazyk.

Od školního roku 2016/2017 používáme moderní řadu učebnic Incredible English od vydavatelství Oxford University Press. Podle této řady učebnic vyučujeme až do 4. ročníku. Učebnice jsou připraveny pro práci s interaktivní podporou (tzv. iTools). Zvolená řada patří k obsahově náročnějším a žáci se již na konci 3. ročníku seznamují se základy minulého času. Učebnice je volena s ohledem na vyšší hodinovou dotaci anglického jazyka.

Od 5. ročníku postupně nahrazujeme učebnice New Challenges za English Plus.

Pro 9. ročník používáme English File Intermediate.

Pro žáky se každý rok otevírá řada jazykových kroužků, a to jak s českými učiteli, tak s rodilým mluvčím. 

Protože cizí jazyky jsou profilujícími předměty ve škole, jejich výuce je věnována mimořádná pozornost. Ve výuce v hodinách cizích jazyků je důraz kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, tak na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. 

Žáci si mezi povinně volitelnými předměty v 7. a 8. ročníku mohou vybrat Konverzaci v anglickém jazyce s rodilými mluvčími.

Ve škole je žákům k dispozici cizojazyčná knihovna, která nabízí tituly Easy Readers již pro nejmenší čtenáře, ale i neupravované tituly pro starší žáky nebo elektronické tituly Oxford Learner’s Bookshelf.   

Pro žáky 1. i 2. stupně jsou pořádány projektové dny zaměřené na kulturu zemí, jejichž jazyky se ve škole vyučují. Nejoblíbenějšími bývá St. Patrick’s Day, Pancake Day, Halloween, Den Epihanie. Do přípravy projektů se zapojuje calá škola včetně rodičů.

Žáci mají možnost účastnit se jazykových soutěží, jejichž cílem je povzbudit jejich zájem o cizí jazyky a zvýšit motivaci k jejich studiu, například soutěž Dino Competition, konverzační soutěže v anglickém jazyce, Táborská Eurolyra, soutěže English Star. Škola je zároveň pořadatelem školní a obvodních kol konverzační soutěže a English Star Prahy 7.

Žáci vyšších ročníků mohou ve spolupráci s jazykovou školou Akcent skládat zkoušky Cambridge English Exams. Naši žáci skládají certifikátové zkoušky na úrovni B2 – C1, kterou uznávají některé SŠ jako zvýhodnění při přijímacích zkouškách.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies