Francouzský jazyk

Francouzština patří mezi nejvýznamnější světové jazyky a je rovněž jednacím jazykem EU.

V 6. a 7. ročníku žáci používají moderní učebnice Adosphère 1 a 2 francouzského nakladatelství Hachette. Učebnice pracují komunikativní metodou, mateřského jazyka je využíváno minimálně. Adosphère rozvíjí všechny jazykové dovednosti, jak porozumění, tak vlastní produkci. Součástí každé učebnice je také interaktivní CD-ROM s doplňkovými materiály vhodnými pro domácí přípravu a prohloubení jazykových dovedností. V 8. a 9. ročníku žáci používají učebnici Décibel 3, francouzského nakladatelství Didier, která prohlubuje a rozšiřuje dříve probírané učivo a zároveň klade důraz na komunikační dovednosti žáků. 

Výuka je doplněna o  konverzační cvičení a projekty s tématikou francouzských reálií a další materiály.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies