Německý jazyk

Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel, je tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě. Je jazykem našich sousedů a jazykem vědy a výzkumu, 2. nejdůležitějším po angličtině. Žáci zpravidla začínají angličtinou jako 1. cizím jazykem a pokud zvolí jako 2. cizí jazyk němčinu, najdou v ní řadu podobností, neboť se jedná o příbuzné jazyky.
Němčinu vyučujeme podle učebnice Beste Freunde vydavatelství Hueber. Učebnice provazuje jazyk s interkulturním kontextem, pracuje s cyklickou výstavbou gramatiky v malých krocích. Motivuje žáky k učení současnou slovní zásobou německé mládeže. K výuce se používají další zdroje a média.
Žáci mají možnost zúčastnit se soutěží v Nj. Škola pořádá pravidelně školní a obvodní kolo olympiády v Nj, podporuje účast v kulturních programech v rámci Goethe-Institutu, jezdíme na zájezdy nebo výměnné pobyty do německy mluvících zemí.
Po dosažení jednotlivých úrovní jsou žáci způsobilí složit mezinárodní certifikátové zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 organizované Goethe-Institutem.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies