speciální pedagog

Speciální pedagog

Školní speciální pedagožka vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Mezi činnosti, které ve škole vykonává, patří:

  • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem i skupinami žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
  • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními členy školního poradenského pracoviště uvnitř a vně školy),
  • vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
  • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
  • speciálně pedagogické poradenské intervence
  • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
  • metodická a poradenská podpora pro ostatní pedagogické pracovníky ve škole
  • konzultace pro zákonné zástupce a poradenská činnost

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Barbora Madudová

Konzultační hodiny: dle dohody

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies