školní psycholožka

Školní psycholožka vykonává činnosti konzultační, poradenské, metodické a informační, pracuje s žáky, pedagogy i rodiči. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními. Pracuje jak s jednotlivci, tak s celými třídami.

Činnosti, které vykonává školní psycholožka:

 • vyhledávání nadaných žáků nebo žáků, kteří potřebují speciální péči
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídách, screen
 • individuální přípravová práce se žáky v osobních problémech
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků
 • kariérové poradenství pro žáky
 • techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem i skupinami žáků (vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • metodická podpora pro pedagogické pracovníky školy

 

Školní psycholožka: Mgr. Sára Korábová

Konzultační hodiny pro rodiče (po předchozí domluvě emailem)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies