Přijímací řízení na SŠ a gymnázia

Pro zachování práv uchazečů o střední vzdělávání s ohledem na pozdější zprovoznění a výpadky systému DiPSy MŠMTprodloužilo lhůtu, po kterou mají uchazeči možnost podávat přihlášky, a to o 1 den. Termín pro podávání přihlášek tedy končí 21. února 2024.

Digitalizace přijímacího řízení ve šk. roce 2023/2024

Velký průvodce přijímačkami - ČT edu

Nové přijímačky - co se všechno mění?

Hlavní zdroj informací k novému digitalizovanému přijímání na SŠ a vstup do informačního systému:

www.prihlaskynastredni.cz

Video s vysvětlením algoritmu přiřazování uchazečů do zvolených oborů

Jak podat přihlášky:

informace k podání přihlášek

Videonávod - Jak na přihlášku v DiPSy

Vstup do elektronického podání přihlášek - systém DiPSycz

Příprava na přijímací zkoušky:

Tip na zdroj: Jak se připravit na přijímačky na SŠ a gymnázia?

Při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia je nově možné využít také elektronickou verzi testů CERMATu k jednotným přijímacím zkouškám:

TAU - trénuj a uč se (Cermat)

Jak se v klidu připravit na přijímačky

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2023/2024:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Podoba přijímací zkoušky žáka cizince s dočasnou ochranou:

Více informací k přijímacím zkouškám pro žáky cizince: https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj

Způsob podání přihlášky - Способи подачі заяви

Úpravy přijímacích zkoušek pro žáky s odlišným mateřským jazykem

  • Žáku se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2024/2025 promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. V takovém případě znalost českého jazyka střední škola ověřuje pohovorem v češtině.
  • Žák má právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.
  • Střední škola může písemný test školní přijímací zkoušky žáku zadat v ukrajinském jazyce nebo v případě zadání v českém jazyce navýší žáku časový limit pro vypracování testu o 25 % a žák má právo použít překladový slovník.

Všechny zmíněné úpravy přijímacího řízení jsou možné na základě žádosti uchazeče o úpravu přijímací zkoušky (žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka o zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce) a doložení dokladu o dočasné ochraně střední škole (doklad, že je žák cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství a v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny). Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole a k tomu doloží, že je osobou s dočasnou ochranou. Bez žádosti žák automaticky koná všechny zkoušky běžným způsobem.

Žádost o prominutí zkoušky z Čj a o zkoušku z M v ukrajinském jazyce

Konzultace k přijímacím zkouškám:

- žáci a učitelé v době přestávek či konzultačních hodin

- rodiče - konzultační hodiny: dle domluvy

Mgr. Lenka Šimánková

Další informační zdroje:

www.prihlaskynastredni.cz - informační web MŠMT k přijímačkám 2024

www.infoabsolvent.czinformační systém o uplatnění absolventů - odkaz volba škol a oboru vzdělání (informace o SŠ a vyhledávání škol dle různých kritérií), odkaz průvodce volbou povolání (ukázky různých povolání)

www.portal.csicr.cz  - vyhledávač škol ČŚI - podle kritérií a filtrů

www.cermat.cz - databáze škol, které vstupují do pilotního ověřování jednotných testů

www.atlasskolstvi.cz – projekt MPSV - přehled škol a studijní nabídky
 
www.npi.cz - Deset kroků před rozhodnutím 
 
www.scholapragensis.cz - Veletrh vzdělávání Schola pragensis
 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies