Přijímací řízení na SŠ a gymnázia

Tip na zdroj: Jak se připravit na přijímačky na SŠ a gymnázia?

Při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia je nově možné využít také elektronickou verzi testů CERMATu k jednotným přijímacím zkouškám.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Jak se v klidu připravit na přijímačky

 

Hlavní zdroj informací k novému digitalizovanému přijímání na SŠ a vstup do informačního systému:

Webové stránky k přijímacímu řízení

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2023/2024:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Úpravy přijímacích zkoušek pro žáky s odlišným mateřským jazykem

 

Konzultace k přijímacícm zkouškám:

- žáci a učitelé v době přestávek či konzultačních hodin

- rodiče - konzultační hodiny: dle domluvy

Mgr. Lenka Šimánková

 

 

Internetové informační zdroje:

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů práce - odkaz volba škol a oboru vzdělání (informace o SŠ a vyhledávání škol dle různých kritérií), odkaz průvodce volbou povolání (ukázky různých povolání)

www.portal.csicr.cz  - vyhledávač škol ČŚI - podle kritérií a filtrů

www.cermat.cz - databáze škol, které vstupují do pilotního ověřování jednotných testů

www.atlasskolstvi.cz – projekt MPSV - přehled škol a studijní nabídky
 
www.npi.cz - Deset kroků před rozhodnutím 
 
www.scholapragensis.cz - Veletrh vzdělávání Schola pragensis
 
www.narodnikvalifikace.cz – Národní soustava kvalifikací
 
www.nsp.cz/ - Národní soustava povolání
 
 
 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies