Soutěže

Naši žáci mají možnost účastnit se celoročně celé řady jazykových i nejazykových soutěží, a to jak ve školních, tak obvodních a krajských kolech. 

Na naší školenapříklad pořádáme soutěž English Star. Pravidelně se účastníme olympiád v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce, v zeměpisu a přírodopisu. Účastníme se matematických soutěží Klokan nebo Pythagoriáda.

Škola se účastní celé řady soutěží sportovních – ať už jde o florbal, basketbal, přehazovanou, stolní tenis, fotbal či atletiku.

Účast v soutěžích podporujeme, věříme, že jsou pro žáky motivující, podporují jejich zájem o jednotlivé předměty a umožňují jim rozvíjet svá nadání.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies