Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna zajišťuje školní stravování pro žáky, zaměstnance školy, ostatní osoby – cizí strávníky a strávníky s dietou. Pro cizí strávníky je oddělený prostor ke stravování.


Školní stravování se řídí dle zákona 561/2004 sb. (ŠZ) a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Školní jídelna zajišťuje dietní stravování dle vyhlášky o školním stravování. Normativ za jeden oběd je stejný.

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon § 24.


Výdejní doba obědů: 11: 30 – 14: 00
Vstup do jídelny je možný pouze pro strávníky, kteří mají zaplacený oběd, a to po dobu
výdeje obědů.

Způsob úhrady:

 • inkaso k 23. předchozího měsíce
 • bankovním převodem na účet ŠJ - KB P7 – č.ú. 51-2509960257/0100
  • vždy uvádět variabilní symbol žáka
  • k 25. předchozího měsíce
 • Odhlašování obědů - rodiče jsou povinni odhlásit strávníka v době nepřítomnosti ve škole den předem
  • na www.strava.cz
  • telefonicky (233 378 870)
  • e-mailem: Gabriela Přibylová
  • osobně v kanceláři ŠJ: po – pá v 7:00 - 8:30, 11:30 – 14:00 hodin
  • ISIC / čipem na následující den na snímači do 14:00
  • na hromadné akce školy je odhlášení společné
 • Strávníci jsou povinni nosit ISIC / čip každý den. Při ztrátě nebo zničení čipu je strávník povinen pořídit si čip nový. Čip se vydává v kanceláři ŠJ oproti záloze 120 Kč.

 • Výběr oběda na další den:
  • na snímači ISIC / čipem na další den, a to do 14:00
  • na www.strava.cz možné na celý týden, v den odběru změna druhu jídla není možná
  • jídlo označené na jídelníčku menu A není nutné objednávat

Porce jídel jsou připravovány dle platných norem. Přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje,
plně závisí na rozhodnutí šéfkuchařky, která je odpovědná za výdej obědů.

Výdej stravy pro nemocné strávníky není možný, pouze v první den neplánované
nepřítomnosti strávníka ve škole do plastových nádob přinesených z domova (ne sklo).
Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny a sám si jídlo vyzvedávat.

Povinnosti strávníků:

 • řídit se pokyny dozoru ve ŠJ, který zajišťují zaměstnanci školy; chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování. Po konzumaci oběda odnést po sobě tác s nádobím k okénku ve výdejně
 • hlásit technické či hygienické závady vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařce
 • hlásit nevolnost či zranění dozoru ve ŠJ nebo vedoucí ŠJ či vedoucí kuchařce
 • konzumovat stravu v jídelně
 • nevynášet jakékoliv zařízení

Jídelní lístek včetně alergenů je vyvěšen před kanceláří ŠJ, v budově školy v I. patře, ve vestibulu školy. Připomínky ke stravování je možné podat písemně na adresu školní jídelny nebo e-mailem. Vyúčtování přeplatků se provádí po ukončení školního roku, v měsíci červenci.

 

Zpracovala: Gabriela Přibylová / Vedoucí ŠJ

Schválil: Ing. Jaroslav Andrle, PhD / Ředitel školy

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies