Kritéria přijetí

Kritéria k přijetí žáků do 1. ročníků a do přípravných tříd základních škol zřízených městskou částí Praha 7 pro školní rok 2024/2025

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) a obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol stanovuje ředitel Základní školy ve školském obvodu Praha 7, kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

 

Přijímání do 1. ročníku základního vzdělávání:

▪ Děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31. 8. 2024)

▪ Děti s odkladem povinné školní docházky (7 – 8 let)

▪ Pětileté děti (6 let po 1. 9. 2024) s doporučením ŠPZ/PPP.

 

Přednostně budou přijímáni uchazeči:

s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu základní školy městské části Praha 7 (spádové ulice);

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat uchazeč:

  1. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 7, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
  2. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 7
  3. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
  4. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
  5. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

V případě rovnosti kritérií se o volná místa transparentně losuje.

Odklad povinné školní docházky:

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, učiní tak písemně v den zápisu, na který přinese doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

V Praze dne 5. března 2024

Ing. Bc. Jaroslav Andrle, Ph.D.

ředitel školy

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies