Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Horké aktuality

Kalendář školních aktivit

loader

uk1

fraus

jaknaskoly

        logo RV

 Logo def


Školní uniformy   Výuka jazyků

Základní škola Fr. Plamínkové je státní školou s rozšířenou výukou jazyků a více než 120letou historií. ZŠ je určena žákům 1. - 9. tříd. Kromě základního vzdělání u nás žáci získají kvalitní jazykové znalosti z anglického, německého a francouzského jazyka. Naším cílem je připravit žáky aplikovat vědomosti a dovednosti, rozšiřovat jim obzory, poskytovat smysluplné volnočasové aktivity v rámci kroužků a společně s rodiči u nich vytvořit systém morálních hodnot a postojů.

Vzhledem k umístění v centru města je škola dostupná nejen pro žáky Prahy 7, ale i z ostatních pražských čtvrtí.

Naši žáci se mohou realizovat i mimo předměty v množství kroužků. Pravidelně je vysíláme na soutěže a olympiády. Na naší škole působí školská rada, školní parlament či občanské sdružení rodičů. Na škole funguje standardně knihovna, jídelna i družina. Pro žáky je k dispozici vybavená PC učebna, školní hřiště či keramická dílna. Ve vybraných učebnách již probíhá výuka s použitím interaktivních tabulí. Každoročně pořádáme výlety do zahraničí.
 

Novinky

DSCN1536
dub 15, 2014 22

Velikonoční výstava ve školní družině

Ve dnech 14. - 16. 4. 2014 uspořádala školní družina tradiční velikonoční výstavu prací…
2014-04-11 11.15.32
dub 13, 2014 37

Návštěva studenta z Mexika

Dne 11. dubna 2014 navštívil třídu 7.B student z Mexika. Žákům představil svoji rodinu,…
20140410 114804
dub 11, 2014 43

Návštěva studentky z Portugalska

Dne 10. dubna navštívila 7.A studentka z Portugalska. I v tomto případě měli žáci možnost…
ETAP
dub 11, 2014 56

English theatre afternoon

IMG 20140408 120549
dub 10, 2014 48

Návštěva Veletržního paláce

"Od pohybu k abstrakci" to je název výtvarné dílny, které se 8. dubna zúčastnily děti ze…