Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Francouzský jazyk se na naší škole vyučuje již 20 let. Francouzština patří mezi nejvýznamnější světové jazyky a je rovněž jednacím jazykem EU. Její volba bývá doprovázena zbytečnými obavami a předsudky o obtížnosti tohoto jazyka. Pokud jsou správně motivováni zvolením vhodné metody výuky doplněné o zvukové materiály a různé zajímavosti o Francii a frankofonních zemích, jsou žáci již brzy schopni osvojit si základy tohoto krásného jazyka a nabyté znalosti dále rozvíjet v dalších ročnících.
V 6. a 7. ročníku žáci používají moderní učebnice Adosphère 1 a 2 francouzského nakladatelství Hachette. Učebnice pracují komunikativní metodou, mateřského jazyka je využíváno minimálně. Adosphère rozvíjí všechny jazykové dovednosti, jak porozumění, tak vlastní produkci. Součástí každé učebnice je také interaktivní CD-ROM s doplňkovými materiály vhodnými pro domácí přípravu a prohloubení jazykových dovedností. V 8. a 9. ročníku žáci používají učebnici Décibel 3, francouzského nakladatelství Didier, která prohlubuje a rozšiřuje dříve probírané učivo a zároveň klade důraz na komunikační dovednosti žáků. 
Výuka je doplněna o různá konverzační cvičení a projekty s tématikou francouzských reálií, rovněž využíváme francouzské knihy, DVD a bohatý zvukový a obrazový materiál. Důležitou motivační složkou jsou setkání s rodilými mluvčími během výuky a spolupráce s francouzskou školou (výměnné pobyty, online komunikace).


Vyučující: Mathieu Ponnard

fj1 fj2 68c2f2d397694cdd129851f44cb07809532e49c0

EasyCookieInfo