Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Angličtina se na naší škole vyučuje od 1. ročníku jako první cizí jazyk. Žáci prvního ročníku mají 2 hodiny týdně a od 3. ročníku 4 hodiny týdně. Od školního roku 2016/2017 používáme velmi moderní řadu učebnic Incredible English od vydavatelství Oxford University Press. Podle této řady učebnic vyučujeme až do 4. ročníku. Je již samozřejmostí, že učebnice jsou připraveny pro práci s interaktivní podporou (tzv. iTools). Zvolená řada patří k obsahově náročnějším a žáci se již na konci 3. ročníku seznamují se základy minulého času. Učebnice je volena s ohledem na vyšší hodinovou dotaci anglického jazyka v naší škole. 

Žáci 5. - 8. ročníku pracují podle nové řady učebnic New Challenges vydavatelství Pearson. V 5. ročníku začínáme s učebnicí New Challenges 1, která je podle doložky MŠMT určena pro 2. stupeň a nižší gymnázia. Chceme tak zúročit náskok našich žáků vzhledem k tomu, že na 1. stupni mají vyšší hodinovou dotaci anglického jazyka, a získávají tak v anglickém jazyce náskok před vrstevníky. Učebnice má jasnou strukturu a pečlivě postupně buduje a upevňuje gramatický systém. Zároveň žákům poskytuje dostatek prostoru pro rozvoj komunikačních dovedností. Již v 8. ročníku tak žáci pracují na úrovni B1.

V 9. ročníku pracujeme podle učebnice New English File Intermediate nakladatelství Oxford University Press. Tato učebnice vhodně shrnuje a zároveň rozšiřuje učivo, které žáci načerpali za celou dobu školní docházky.

Ve všech skupinách vyučující angličtiny doplňují učivo dalšími materiály, písničkami, autentickými materiály, výukovými programy apod.

Vyučující: Mgr. et Mgr. Nataliya Zhukova, Mgr. Eva Canales Tejedor, Bivens Robert Lynn, Mgr. Alena Pragerová, Mgr. Veronika Pelnářová, Bc. Tomáš Loskot,  MFA. David Smith, Mgr. Richard Sukovič, Mgr. Martina Kudrnovská, Mgr. Kristýna Křesťanová

 aj1

english file intermediate students book1 

aj3

EasyCookieInfo