Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Od školního roku 2016/2017 naše škola spolupracuje se Sociálně odlehčovacím centrem v Kamenické ulici. Spolupráce má různé podoby – předčítání nahlas, koncerty, výtvarné ateliéry či mimoškolní aktivity, např. návštěva mikulášské družiny z 9. A. Naši žáci se tak učí pomáhat potřebným a rozdávat radost.

Čtení nahlas

Cílů předčítání nahlas je několik
  • Pomoc potřebným (aktivizace seniorů, kteří jsou již připoutáni na lůžko)
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti (motivace dětí k tomu, aby četly nahlas, zřetelně a s porozuměním)
  • Rozvoj komunikační kompetence (v rámci čtení si děti se seniory i povídají)
  • Rozvoj schopnosti jednat s lidmi s nejrůznějšími potřebami
  • Úcta a respekt k seniorům

Čtení nahlas probíhá v rámci hodin českého jazyka a seniory postupně navštěvují žáci 5. – 9. tříd. Jejich úkol začíná už tím, že musejí zvolit vhodnou knihu. Knihu, která je zajímavá tematicky, která je vhodně členěná, ze které se bude dobře předčítat. V domě seniorů potom předčítají seniorům v jídelně, společenských místnostech, nebo přímo u lůžka.

P1120707

A toto jsou reakce některých dětí

„Mně to připadalo úžasné, paní nás velmi dobře poslouchaly, myslím, že jsme vybraly hezkou knížku. Když jsem četla, připadala jsem si jako v kvetoucí zahradě." Adéla Lišková
„Moc se mi líbilo, že můžeme někomu udělat radost a navštívit, aby se necítili osamělí... Dělat někomu radost je hezký pocit a zahřeje to u srdíčka." Eliška Sedláková
„Moc se mi to líbilo. Těším se, až tam půjdeme znovu. Sice jsem si připravila málo stran. ... Dočetla jsem to, a pak jsme si povídaly." Sofie Jechová
„Moc se mi to líbilo a myslím, že to je dobrá věc. Potěší to nás i seniory. Mají to tam útulné a je to tam jako u babičky... Četly jsme z knihy Malý Mikuláš." Ella Jelínková
„Moc se mi tam líbilo, protože jsem společně se svou kamarádkou Elou četla moc příjemným a milým babičkám. Četly jsme jim knížku od spisovatelky Martiny Drijverové – Zlobilky." Eva Pecinová
„Já a Matěj jsme četli Poklad v Emauzích... Bavilo mě číst a jsem šťastná, že můžu dávat lidem radost." Tereza Dragošková
„Byla jsem nadšená, protože jsme dočetli a povídali se. Paní, které jsme četli, nám vyprávěla zajímavé historky." Adéla Kaštovská
„Mně se velice líbilo to, že můžeme udělat radost lidem, kteří už si sami radost udělat nemohou. Bylo mi příjemné, jak se babičkám líbilo naše čtení. Alespoň doufám. Jedna babička spala a druhá bedlivě poslouchala naše vyprávění a někdy se i na něco zeptala. Také jsme si s ní chvílemi povídali. Doufám také, že bychom mohli někdy navštívit tu babičku, které bylo docela líto, že odcházíme. Mám takový pocit, že ti lidé, kteří jsou právě upoutáni na lůžko, mají velikou smůlu. Právě proto bych chtěla, aby takovýchto akcí bylo více, abychom jim trošky zpříjemnili život. Život je jako růže, někdy kvete až do stáří krásně, ale některým růžím občas upadne nějaký lístek. A to je právě ten osud, který potkal tyhle lidičky v tomhle domě." Julie Pecinová

Výtvarný ateliér s akademickým sochařem Bohumírem Koubkem

20161110 113139 resized

V rámci naší spolupráce byl dne 9. listopadu nachystán výtvarný ateliér vedený akademickým sochařem a loutkařem Bohumírem Koubkem. Na žáky čekala jak velmi zajímavá beseda s významnou osobností české kulturní scény, tak ateliér, v jehož rámci žáci zkusili navrhnout vlastní loutky. Zároveň jsme dětem ukázali, že i senioři pro nás mohou být zdrojem energie, moudrosti a inspirace.

20161110 120312 resized

Vánoční koncert

koncert

1. prosince žáci z 5. B s paní učitelkou Magdalénou Kafkovou zprostředkovali krásné chvíle díky vánočně laděným, lidovým i veselým písničkám. Koncert na schodech, které mají jedinečnou akustiku, museli žáci opakovat v každém patře domova seniorů. Byli odměněni potleskem i slzami dojetí.

Mikuláška nadílka

miki

5. prosince potěšili seniory žáci z 9. A s paní učitelkou Annou Hořejší. Převlečeni za Mikuláše, čerty a anděla seniorům zpestřili sváteční odpoledne.