banner online schola 2

Každoroční veletrh pražských středních škol se letos koná v online podobě.
http://www.scholapragensis.cz/jnp/
https://prahaskolska.cz/schola-pragensis/

pdfLeták ke stažení