logo

Vzhledem k situaci ve škole oznamujeme všem, že zástupci školního Parlamentu sepsali žákovskou petici, která však byla pedagogy neprodleně pozastavena a žáci neřešili nic takového v době vyučování.