Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 6680

Ve čtvrtek navštívil třídy 1. stupně Mikuláš s družinou andělů a čertů. Dobře věděl, kdo byl celý rok hodný, i kdo zlobil, ale do pekla si čerti nakonec nikoho nevzali.
Všechny děti od 1. do 9. ročníku naopak dostaly od Mikuláše sladkou nadílku, za kterou děkujeme Spolku rodičů.

EasyCookieInfo