Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 20191115 WA0011

Návštěva výstav, besedy k 17. listopadu:

Výstava Komunikace 89 (8. A) 24. 10. 2019

Beseda s panem Šimonem Pánkem (9. A, B + část 8. A) 5. 11. 2019

Beseda s panem Jindřichem Šídlem (film Největší přání + beseda) - (8. A a část 7. A, 7. B)

  1. 11. 2019

Návštěva památníku Vojna Příbram (7. A, B) 12. 11. 2019

Výstava Vítkov (9. A, B) 15. 11. 2019

Naše škola se zapojila do  projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2019.  V týdnu od 21-25. 10. 2019 jsme uspořádali pro žáky všech tříd (v ročníku 5. – 9.) projekci filmů s následnou besedou.

Projektový den k 30. výročí 17. listopadu ve středu 13. 11. 2019 (celé dopoledne - 5 vyučovacích hodin) – ateliéry mix žáků ve skupinách 5. – 9. ročník pod vedením 2 pedagogů na zvolené téma

Celkem 10 skupin – zapojeno 250 žáků

Žáci zpracovávali nejrůznější události vztahující se k tomuto období,  zmapovali povědomí různých generací o pádu totality v Československu, nahráli video

Výstava výstupů ze žákovských projektů ve školní jídelně

Přehlídka projektů v pátek 15. 11. dopoledne v jídelně školy pro 1. - 9. ročník

Společná píseň Modlitba pro Martu

pdfPoděkování

EasyCookieInfo