Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

My, učitelé ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Praha 7, se připojujeme ke stávce vyhlášené na den 6. 11. 2019. Škola bude uzavřena, učitelé tak dávají najevo svůj nesouhlas s kroky ministra Plagy ve věci nárustu tarifů o pouhých 8%.


Vážení rodiče,
dnes odpoledne bylo vedení školy informováno pedagogickým sborem, že se všichni pedagogičtí pracovníci jednohlasně dohodli připojit k vyhlášené stávce. Chtějí jasně vyslovit svůj názor, a proto 6. 11. 2019 nenastoupí do práce. 

Jelikož vedení školy nedokáže zabezpečit chod školy bez pedagogů, tak jsme nuceni nechat školu zavřenou. Pedagogové velmi zvažovali všechny varianty možné podpory, ale jen tato velmi „tvrdá“ varianta jim připadá jako jasný postoj a vyjádření nesouhlasu s nekonečnými sliby a velmi podhodnoceným finančním ohodnocením pedagogů. Jde především o budoucnost mladých pedagogů, kteří za takových podmínek do praxe ani nenastoupí. 

Nejde pouze o procenta navýšení, ale o postavení a profesi učitele v české společnosti. My si svých pedagogů velmi vážíme a respektujeme jejich rozhodnutí.
 

Všem žákům bude odhlášen oběd hromadně, nemusíte nic dále řešit. Ve středu 6. 11. nebude ani možnost školní družiny.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy
 
V Praze dne 4. 11. 2019
 

EasyCookieInfo