Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Pondělí 2. září 2019 zahájíme vyučování v 8:00 hodin. Výuka bude ukončena v 8:45 hodin.

Stávající žáci zahájí školní rok ve svých kmenových třídách s třídními učiteli.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče proběhne na školním dvoře, vstup ze Skalecké ulice. Zahájení probíhá již ve stejnokroji všech žáků.

V případě nepříznivého počasí bude zahájeno slavnostně v kmenových třídách.

Školní družina je 2. září 2019 v provozu od 2. vyučovací hodiny do 17:30 hodin.

Vydávání obědů od 10:30 – 11:30 hod

EasyCookieInfo