Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 0094

Ve středu 26. června se konala Závěrečná školní akademie, cizojazyčné odpoledne v KD Domovina, kde vystoupily všechny třídy naší školy. Zahájení patřilo tradičně našim nejmenším žáčkům, střídaly se písničky, tance, to vše v podání našich šikovných žáků. 
Krásným zakončením obou částí byly společné písně 1. a 2. stupně, kde se spojily všechny hlasy a jedno oko nezůstalo suché. Slyšet byly všechny čtyři jazyky, které se v naší škole vyučují. 
Nechybělo ani šerpování žáků IX.A a IX.B, kteří se rozloučili se všemi učiteli a poděkovali za 9 let, které v naší škole strávili. Obě třídy předvedly důstojné a dojemné rozloučení, které si budeme dlouho pamatovat.
 
Všichni účinkující a učitelé, kteří děti na vystoupení připravovali, věnovali do tohoto krásného odpoledne spoustu energie a nadšení, což bylo vidět na kvalitě všech čísel. Všem učitelům moc děkujeme za energii a trpělivost, s jakou na celém představení pracovali, a všem dětem za překrásná a téměř profesionální vystoupení.
 
V neposlední řadě moc děkujeme rodině Stričkových za zajištění odvozu kulis a Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové za finanční podporu akce a všem rodičům za hojnou účast.
 
Přejeme vám všem krásné a zasloužené prázdniny!

EasyCookieInfo