Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20190522 094821

Dne 20. 4. 2019 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „Zlatý slavík“. Lidové písně nebo písně napsané pro děti zpívalo 30 soutěžících z 1. stupně. Porota se radovala z výkonů malých zpěváčků a odměnila 3 nejlepší v každé kategorii.

Jména vítězů jednotlivých kategorií: Leontýna Veselá – 1.B, Marie Ježková – 2.B, Anna Chaloupková – 3.B, Tereza Thielová – 4.C. Čestné uznání získala žákyně z 1. třídy Julie Grochová, která zpívala píseň ve vietnamštině. Na závěr si někteří soutěžící vyzkoušeli zpěv s mikrofonem.

Děkujeme za ceny, které připravil Spolek rodičů. Všem vítězům blahopřejeme a poděkování patří i vyučujícím, kteří děti na soutěž připravili.

EasyCookieInfo