Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 6173

V pondělí 15. 4. 2019 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Do přednesu se zapojili soutěžící 1. a 2. stupně. Přes čtyřicet žáků přednášelo texty známých básníků. Během soutěže panovala příjemná atmosféra. 

Děkujeme za účast odvážným recitátorům a recitátorkám a také jejich vyučujícím za přípravu. Všem vítězům blahopřejeme a věříme, že je potěšily ceny, které dodal Spolek rodičů.