Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Dobrý den, vážení rodiče,

obracíme se na Vás jménem vedení školy, SRPŠ a Školské rady s nabídkou spolupráce.

Rádi bychom společně s Vámi – a po vzoru jiných okolních škol – do činnosti a aktivit školy ​více ​pozvali také Vás – rodiče.  Sdílením svých profesních i životních zkušeností můžeme podpořit výuku našich dětí v mnoha předmětech praktickými poznatky a propojovat tak znalosti z učebnic se skutečným světem.

Zapojit se můžete i aktivně – například při již tradiční přípravě Mikulášské besídky​ 4. 12. 2019​, při pečení palačinek​ 5. 3. 2020​​, Epiphanie 6. 1. 2020, červnové akademie atd. Veškeré informace k jednotlivým akcím naleznete pravidelně na webu školy.

Věříme, že Vy sami máte řadu nápadů a podnětů, kterými můžete zkvalitnit, posunout jak výuku našich dětí, tak mimoškolní aktivity.

Z tohoto důvodu jsme zřídili e-mailovou adresu napady@plaminkova.cz

Je Vám k dispozici od dnešního dne. Psát nám můžete vše, co se Vám líbí, jak a čím se chcete do dění školy zapojit. Sdílet s námi můžete také podněty ke zlepšení, včetně těch, které dnes podle Vašich zkušeností pozitivní nejsou a je potřeba je otevřít.

Naše škola patří mezi unikátní základní školy, mj. svým podílem výuky cizích jazyků. Dlouhodobě výborné výsledky, kterých žákyně a žáci dosahují při přijímacích řízeních, Olympiádách z různých předmětů i v rámci mimoškolní činnosti svědčí o nasazení pedagogických pracovníků školy​ a kvalitě výuky, což bylo také kompetentně posouzeno Českou školní inspekcí letos v květnu. Přesto je možné mnohé vylepšovat a je v našem zájmu, aby spolupráce škola-rodina-město, fungovala kvalitně, s aktivním přispěním nás všech.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Přejeme Vám hezký a úspěšný školní rok,

Marcela Kašparová, SRPŠ

Jana Skalková, předsedkyně Školské rady 

​​Jarmila Macečková, ředitelka školy

EasyCookieInfo