Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školní psycholožka – PhDr., Mgr. Štikarová. J, Ph.D.

Školní psycholožka vykonává činnosti konzultační, poradenské, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními. Pracuje jak s jednotlivci, tak s celými třídami.

Činnosti, které vykonává školní psycholožka:

 • vyhledávání nadaných žáků nebo žáků, kteří potřebují speciální péči
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídách, screen
 • individuální přípravová práce se žáky v osobních problémech
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • prevence školního neúspěchu žáků
 • kariérové poradenství pro žáky
 • techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem i skupinami žáků (vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • metodická podpora pro pedagogické pracovníky školy

Konzultační hodiny pro rodiče (po předchozí domluvě emailem)

pdfPlán činnosti školního psychologa při ZŠ F. Plamínkové pro školní rok 2020/2021

EasyCookieInfo