Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

sport

Motto:

Smysluplně trávit volný čas.

Pro koho je klub určen?
Především pro žáky 5. až 9. ročníku naší školy.

Začátek a provozní doba:
Školní klub je otevřen od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. ŠK začíná po skončení vyučování žáků 5. ročníku dle rozvrhu. Pondělí 12:30 – 16:30, úterý 12:30 – 16:30, středa 11:30 – 15:30, čtvrtek 11:40 – 16:30.

Klub sídlí v hudebně.

Hlavní náplň klubu:
V rámci klubu budou probíhat různé aktivity přizpůsobené zájmu dětí. Budeme se věnovat různým sportovním aktivitám, a to i na hřišti a mimo školu. Ve škole je k dispozici mj. stolní tenis a stolní hokej). 

Budeme hrát hry, zasoutěžíme si v turnajích v deskových i míčových hrách. Vyzkoušíme i různé výtvarné a tvořivé činnosti (vyrobíme si vlastnoručně náramky, chrastidla atd.). 

Pravidelně bude probíhat promítání kratších filmů v angličtině. Připojíme se k celoškolním projektovým dnům. 

Děti mohou využívat počítače s internetem, knihovnu klubu, pracovat na domácích úkolech, referátech či projektech. K dispozici bude i hudební vybavení.

Nově si každou středu děti budou moci zahrát pétanque s profesionálním trenérem.

Přihláška:
Žákům bude rozdán zápisní lístek (podobný jako do družiny), který přinesou vyplněný v den, kdy začnou chodit do klubu spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny.

Cena a platba:
Poplatek za školní rok činí 500 Kč za celý školní rok (nelze zaplatit na pololetí). Platí se bankovním převodem na číslo účtu školy 51-2509910217/0100, variabilní symbol 6666. Žák přinese potvrzení o zaplacení – může se jednat o výpis z bankovního účtu, nebo dobropis s krátkým sdělením, že jste platbu za klub uhradili (nemělo by chybět jméno dítěte, datum a váš vlastnoruční podpis).

Uvolňování dětí:
V klubu bude vedena evidence příchozích dětí, každé dítě bude odcházet dle vlastních časových možností (nevyžaduje se písemná omluvenka).

pdfŘád školního klubu

pdfPřihláška do školního klubu

 EasyCookieInfo