Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

druzina1

Družinové skupiny 2022/2023

Oddělení Třídy kontakt
I. R. Burdychová v ŠD1, ranní družina - 2. A, část 4. A    burdychova(@)plaminkova.cz
II. M. Pořízová v 1. A, 1. A  a část 4. A porizova(@)plaminkova.cz
III. M. Všetečková v 2. B, 2. B a část 4. B vseteckova(@)plaminkova.cz
IV. K. Kůstková v 1. B, 1. B a část 4. B kustkova(@)plaminkova.cz
V. A. Menšíková ve 3. A, 3. A a část 4. A mensikova(@)plaminkova.cz
VI. M. Jiráková ve 3. B, 3. B a část 4. B jirakova(@)plaminkova.cz
VII. Večerní družina 1. a 2. tř. v 5. B
VIII. Večerní družina 3. a 4. tř. v 5. A

 

pdfRozvrh
pdfŘád školní družiny
pdfŠkolní vzdělávací program ŠD
pdfPřihláška do školní družiny
pdfŽádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Kroužky


 

Ranní družina: 7:00 - 7:45

Příjem dětí do ŠD končí v 7:30

Odpolední družina: 11:40 - 15:30 - žáci se ze ŠD uvolňují v době do 13:45 a od 15:15 nebo po zájmových kroužcích pořádaných školou nebo ŠD. V době od 13:45 do 15:15 probíhá ve ŠD řízená činnost, děti se v této době budou uvolňovat jen ve výjimečných případech. Aktivity ŠD jsou zapsány na tabuli ŠD umístěné ve vestibulu školy.

Večerní družina: 15:30 - 17:30. 1. a 2. třídy jsou v 7. oddělení ŠD a 3. a 4. třídy v 8. oddělení.

Konzultace ŠD

Denně 15:15 - 15:30 - nutno nahlásit dopředu.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

V době od 11.40 do 13.45 rodiče zvoní na zvonek příslušného oddělení, nahlásí jméno a příjmení žáka a třídu. Poté na lavičce vyčkají na příchod dítěte. Od 15.30 rodiče zvoní na 7. nebo 8. oddělení..

Do družiny děti odevzdají do 5. září následující věci:

1. Přihlášku do ŠD řádně vyplněnou z obou stran, na lístku budou jmenovitě vypsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat.
2. Doklad o zaplacení ŠD - poplatek za ŠD lze platit pololetně tj. 2000,-Kč nebo 4000,- Kč za celý rok. Úhradu je nutno provést bankovním převodem (nutno donést doklad - poplatek je třeba uhradit do 10. dne prvního měsíce příslušného období).
č. účtu ŠD 51-2509910217/0100 VS 7777 KS 0308 (do poznámek či zpráv příjemci napsat jméno a příjmení žáka)
3. Tepláky, staré triko na výtvarný kroužek
4. Krabici papírových kapesníků

Po celou dobu pobytu žáků ve školní družině je zajištěn pitný režim. Školní družina je určena dětem 1., 2., 3. a 4. tříd, které jsou rozděleny do 6 oddělení. Provoz ranní družiny začíná v 7 hodin a umožňuje jak přípravu žáků na vyučování, tak hraní stolních her ve skupině či individuální četbu. Po vyučování jsou žáci v péči vychovatelek do 17:30.

 

EasyCookieInfo