Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Tématem setkání s rodiči je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná
práce na dalším rozvoji školy jako komunitního aktéra v nejširším slova smyslu. Ve vztahu k
textu výzvy aktivita cílí na zájem o dění a řešení problémů dané lokality.
Setkání proběhne formou řešitelského workshopu, který bude uveden krátkou prezentací ze
strany vedení školy. Smyslem setkání je budovat komunitní vazby, rozšířit “brain-trust”
pracující na vizi / akčním plánu školy, vykročit ze zavedeného rámce myšlení a posbírat co
nejširší paletu idejí, přání a nápadů. V rámci skupinových tematických dílen pak budou
jednotlivé návrhy rozpracovány a do vysoké míry detailu budou formulovány konkrétní
praktické kroky k jejich naplnění.
Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň:
0. blok - příprava prezentace (vedení školy, externí odborník)
1. blok - prezentace (vedení školy), cca 15 minut
2. blok - panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut
3. blok - skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 60 minut
-
Za cíl si setkání klade:
- rozšířit povědomí rodičů o vizi a kultuře školy ve vztahu k její komunitní roli,
- posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich očekávání a potřeby,
- zavzít rodiče do formulace cílů a akčních kroků pro budoucí období,
- průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou.
Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků.
EXTERNÍ ODBORNÍK - interní oponent prezentace, moderátor a facilitátor
Bohdan Fuka (1979)
- facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz)
- praxe v oboru od roku 2003
- místostarosta TJ Sokol I. Smíchov (TJSIS), 2013-2016 (spolek s cca 1.000 členů)
- zakladatel a vedoucí oddílu atletiky TJSIS, 2013-doposud (oddíl s cca 150 členy)
- https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka/

EasyCookieInfo