Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

publicita EU barva 2

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001934

doba realizace: 9/2020 - 6/2022

celkový rozpočet: 1 592 827 Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podpora dětí s OMJ, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol.

Projekt si klade za cíl dále přispět k posílení proinkluzivního prostředí ve škole a zrychlit/zkvalitnit integraci žáků s OMJ. Ve středu pozornosti našeho přístupu stojí adresná individuální podpora žáků s OMJ prostřednictvím dvojjazyčných asistentů. V průběhu realizace projektu , tj. po dobu 2 let, je plánována intenzivní podpora 3 žáků s OMJ. Druhou, doplňkovou, rovinou na které bude projekt působit je pak podpora sociálního síťování a to jak napříč školou, tak ve vztahu škola - rodiče.

EasyCookieInfo