Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Logolink OP VVV hor barva cz

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 byla naše škola zapojena do projektu Šablony ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Praha 7, Fr. Křížka 2.  Projekt na podporu a rozvoje vzdělávání našich žáků a osobnostně profesního rozvoje pedagogů byl spolufinancován Evropskou unií. 

Od školního roku 2019/2020 je naše škola zapojena do dalšího kola Šablon II. v projektu   Šablony ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Praha 7, Fr. Křížka 2. Projekt na podporu a rozvoje vzdělávání našich žáků je spolufinancován Evropskou unií. 
 

sablony2 big