Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

druzina

Důležité informace:

Oddělení školní družiny :

Oddělení Třídy kontakt
I. R. Burdychová 1. A + 4.       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
II. N. Kadlečková 1. B + 4. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
III. M. Všetečková 2. A+ 4. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IV. M. Nováková 2. C + 4. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V. M. Štěpánová 3. A + 1/2 3. C  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
VI. M. Pořízová 3. B + 1/2 3. C Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
VII. A. Andrlová 2. B + 4. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdfRozvrh211.85 KB
doc Řád školní družiny

Kroužky

Ranní družina: 7:00 - 7:45

Příjem dětí do ŠD končí v 7:30

Odpolední družiny: 11:40 - 16:00 - děti se ze ŠD uvolňují v době do 13:45 a od 15:30 nebo po zájmových kroužcích pořádaných školou nebo ŠD. V době od 13:45 do 15:30 probíhá ve ŠD řízená činnost, děti se v této době budou uvolňovat jen ve výjimečných případech. Aktivity ŠD jsou zapsány na tabuli ŠD umístěné ve vestibulu školy.

Večerní družina: 16:00 - 17:30

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

V době od 11.40 do 13.45 rodiče zvoní na zvonek příslušného oddělení, nahlásí jméno a příjmení dítěte a třídu. Poté na lavičce vyčkají na příchod dítěte. Od 15.30 mohou použít rodičovský čip, nebo využít zvonků.

Do družiny děti odevzdají do 5. září následující věci:

1. Zápisní lístek řádně vyplněný z obou stran, na lístku budou jmenovitě vypsány všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat.
2. Kopii karty zdravotní pojišťovny
3. Doklad o zaplacení ŠD - poplatek za ŠD lze platit pololetně tj. 1000,-Kč nebo 2000,- Kč za celý rok. Úhradu je nutno provést bankovním převodem (nutno donést doklad - poplatek je třeba uhradit do 10. dne prvního měsíce příslušného období).
č. účtu ŠD 51-2509910217/0100 VS 7777 KS 0308 (do poznámek či zpráv příjemci napsat jméno a příjmení dítěte)
4. Tepláky, staré triko na výtvarný kroužek
5. Krabici papírových kapesníků

Po celou dobu pobytu dětí ve školní družině je zajištěn pitný režim. Školní družina je určena dětem 1., 2., 3. a 4. tříd, které jsou rozděleny do 7 oddělení. Provoz ranní družiny začíná v 7 hodin a umožňuje jak přípravu dětí na vyučování, tak hraní stolních her ve skupině či individuální četbu. Po vyučování jsou děti v péči vychovatelek do 17:30.

Páteční odpoledne kroužků ve školní družině

Děti, které navštěvují školní družinu, mají každý pátek možnost si podle momentálního zájmu i nálady vybrat jeden z několika zdarma nabízených kroužků.

Žáci 1. a 2. tříd volí mezi těmito kroužky:
Šikovné ruce (Miluše Nováková)
Hudební kroužek (Anna Andrlová)
Sportovní kroužek (Markéta Štěpánová)

Žáci 3. a 4. tříd volí mezi těmito kroužky:
Sportovní kroužek (Marie Pořízová)
Stolní hry (Nikola Kadlečková)
Dramatický kroužek (Monika Všetečková)

Kromě toho se žáci 2.-4. tříd mohou přihlásit na keramický kroužek k paní vychovatelce Romaně Burdychové.