Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školní knihovna sídlí v nově upraveném prostoru na chodbě v 1. patře. Má dvě sekce, českou a cizojazyčnou. Vedoucí české školní knihovny je paní učitelka Lucie Šilarová. Cizojazyčnou knihovnu má na starost paní učitelka Marie Eiblová.

Sbírku knih se stále snažíme rozšiřovat, a to jak z prostředků školy, tak z grantů a příspěvků rodičů našich žáků. Jsme přesvědčeni, že četba hraje nesmírně důležitou roli v osobnostním rozvoji dítěte, a věříme, že možnost vypůjčit si knihy přímo ve škole usnadní žákům přístup k tomuto médiu a podpoří jejich lásku k literatuře.

Česká knihovna je otevřena každé úterý a pátek od 9.40 do 9.55, cizojazyčná knihovna každé pondělí a středu od 9.40 do 9.55 hodin.

pdfVýpůjční řád české knihovny301.82 KB

pdfVýpůjční řád anglické knihovny305.12 KB

xlsSeznam knih v cízím jazyce157.5 KB

soubor 001

soubor 004