Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

prozaky3

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Františky Plamínkové je určena žákům 1.-9. tříd. Angličtina se vyučuje od 1. třídy dvě hodiny týdně, od 3. třídy pak čtyři hodiny týdně. Od 6. třídy si naši žáci vybírají další cizí jazyk – němčinu, španělštinu nebo francouzštinu. Od 7. třídy žákům nabízíme ještě další volitelný předmět (sportovní hry, informatika +, konverzace v anglickém jazyce). V 5. třídě hodiny předmětu pracovní činnosti probíhají v anglickém jazyce. Na 2. stupni je v anglickém jazyce také hudební výchova, v 8. ročníku Svět práce, kde žáci mají možnost seznámit se s angličtinou potřebnou pro studium na zahraničních školách a pro vstup na trh práce a v 9. ročníku nabízíme v anglickém jazyce volitelný předmět Culture and media studies.

Ve škole jsou dvě tělocvičny (z toho jedna menší je vybavena pingpongovými stoly), velké hřiště, dobře vybavenou počítačovou pracovnu, počítače v každé třídě, interaktivní tabule, projektory a dataprojektory. Žáci mají možnost zapojit se do práce ve školním parlamentu a pomáhat tak řešit některé problémy, rozhodovat o řadě věcí, seznamovat se s plány na další měsíce. Na druhém stupni mohou žáci využívat školní klub, kde tráví čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním či volný čas v odpoledních hodinách.

Škola pro žáky každý rok pořádá poznávací a výměnné zájezdy do zahraničí, školy v přírodě. 7. třídy pak tráví jeden týden na lyžařském zájezdu, pro 8. třídy škola organizuje v červnu cyklotýden.

Ve škole pracuje školní psycholožka, která žákům pomáhá řešit školní i mimoškolní problémy.

Děti si mohou každý den koupit dobrou čerstvou svačinu.

Od školního roku 2012-2013 bylo v naší škole zavedeno nošení školních uniforem.

EasyCookieInfo