Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

images

Naše škola je i ve školním roce 2016/2017 zapojena do projektu pokusné ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizované Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci se sportovními svazy. Díky tomu nabízíme dětem 1.- 4. tříd jednu hodiny tělesné výchovy navíc zdarma.

Cílem projektu je zvýšit motivaci dětí a žáků k pohybovým aktivitám, a to i nad rámec školní docházky a docházky do školní družiny. Aktivity budou po celý školní rok probíhat pod vedením pana učitele Mgr. Jana Schánělce.

Hodina pohybu navíc probíhá každou středu odpoledne.

doubravka

Vzdělávací a rekreační středisko Doubravka,  Horní Sokolovec 8, 583 01 Chotěboř, www.chatadoubravka.cz

Termín : pondělí 1. 6. –  neděle 7. 6. 2015

Cena :       3300,- Kč        (ubytování, strava, doprava)

Záloha :    1600,- Kč        zaplaceno

Doplatek : 1700,- Kč        prosím zaplaťte v rozmezí 11. 5. – 22. 5. 2015 převodem na účet školy

Doprava :

1. 7. 2015       odjezd v 10:00 hod. z Prahy – parkoviště na Letenské pláni – na místě začátek večeří

7. 7. 2015        návrat v cca 19:00 – v místě konec obědem + svačina


Platba doplatku převodem na účet školy

č. u.:  51-2509910217/0100   variabilní symbol: 51610  specifický symbol: xlsxseznam ZDE


S sebou :

  • originál, nebo kopii karty zdravotní pojišťovny a očkovacího průkazu (dítě si nechá u sebe)
  • horské, nebo trekové kolo + doplňky – helma, náhradní duše, láhev na pití atd.
  • sportovní oblečení a obuv (může být chladno, větrno, deštivo...)
  • přezuvky do penzionu
  • hudební nástroje a dobrou náladu !

Před odjezdem :

  • všichni účastníci přinesou „Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách"
  • všichni účastníci přinesou potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti zúčastnit se ŠVP(toto potvrzení je možné dále použít na tábory aj.) viz. příloha.
  • Prohlášení o bezinfekčnosti – přinést k autobusu před odjezdem s datumem odjezdu. (spodní část INFO letáku)

UPOZORŇUJEME, že na tomto zájezdu platí školní řád. V případě závažného porušení bude dítě kárně potrestáno, případně si rodiče budou muset dítě odvézt na vlastní náklady domů bez náhrady za nedokončený pobyt.

docZmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách83 KB

docPosudek o zdravotní způsobolosti31 KB

docInfo leták + bezinfekčnost96 KB

 

 

jazykove souteze

Naši žáci mají možnost účastnit se celé řady jazykových i nejazykových soutěží, a to jak ve školních, tak také obvodních a městských kolech.

Ze soutěží, které pro žáky organizuje přímo naše škola, jmenujme Poetické odpoledne, Zlatého slavíka, Celoroční projektovou soutěž v anglickém jazyce nebo soutěž o Nejlepší čtenářský deník v anglickém jazyce. Pro žáky naší školy i celého obvodu poté každoročně pod záštitou pana starosty pořádáme soutěž English Singing Contest Flamingo. Žáci jednotlivě i ve skupinách soutěží ve zpěvu anglických písní.

Účastníme se olympiád v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce, v zeměpisu a přírodopisu. Účastníme se matematických soutěží Klokan či Pythagoriáda.

Škola se účastní celé řady soutěží sportovních – ať už jde o florbal, basketbal, přehazovanou, stolní tenis, fotbal či atletiku.

Účast v soutěžích podporujeme, věříme, že jsou pro žáky motivující a podporují jejich zájem o jednotlivé předměty. Umožňují jim rozvíjet svá nadání.

Školní časopis PLAMEŇÁK začal vycházet na Základní škole Fr. Plamínkové v červnu 2011 ve formě občasníku. Jeho vydávání mají na starosti členové redakční rady, což jsou žáci druhého stupně vedení svými učiteli ČJ. Přispívat samozřejmě mohou i všichni ostatní z naší školy.


PLAMEŇÁK na svých stránkách zachycuje nejen dění ve škole, ale zaroveň se snaží rozšiřovat kulturní obzory a vytvářet prostor pro kreativitu našich žáků. Časopis je tím pádem zajímavým nástrojem k budování mezipředmětových vztahů.
Nápady a připomínky můžete zaslat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Elektronická podoba časopisu k prohlédnutí:

pdf7. číslo - červen 20145.25 MB
6. číslo - prosinec 2013
5. číslo - prosinec 2012
4. číslo - listopad 2012
3. číslo - duben 2012
2. číslo - prosinec 2011
1. číslo - červen 2011