Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Základní škola Fr. Plamínkové je státní základní školou s rozšířenou výukou jazyků s dlouholetou tradicí, která je určena žáků, 1.-9. tříd. Kromě základního vzdělání zde žáci získávají především kvalitní jazykové znalosti z anglického, dále pak německého, francouzského nebo španělského jazyka. Důraz je kladen nejen na získávání znalostí, ale hlavně na schopnost tyto znalosti a vědomosti aplikovat při řešení problémů a na kritické a kreativní myšlení. Ve spolupráci s rodiči se snažíme u žáků vytvářet systém morálních hodnot a postojů.

Proč volit právě Základní školu s RVJ Fr. Plamínkové:
 • výuka angličtiny od 1. třídy
 • výuka metodou CLIL v angličtině na 1. i 2. stupni (5. třídy pracovní činnosti, 6.-9. třída hudební výchova, 8. třída Svět práce)
 • každoroční poznávací zájezd do Velké Británie s pobytem v rodinách, zájezdy do Německa, výměny s holandskou školou Maasland College v Oss
 • začlenění cizojazyčně zaměřených předmětů do spektra povinně volitelných vyučovacích předmětů (anglická konverzace, Culture and Media Studies)
 • výuka ve třídách se stejně nadanými žáky
 • přes 30 kroužků – jazykové, kreativní, sportovní, vaření, hra na flétnu, mnoho kroužků zaměřených na cizí jazyky vedené učiteli AJ i externím rodilým mluvčím (Aj, španělština)
 • bariérové testování k mezinárodním jazykovým zkouškám
 • každoroční poznávací zájezd do Velké Británie s pobytem v rodinách, zájezdy do Německa a Francie
 • tradiční i volnočasové aktivity, projektové dny (Vánoční trhy, Den otevřených dveří, zahradní slavnost, Halloween, Thanksgiving Day, St. Patrick...)
 • celoroční soutěže v anglickém jazyce v rámci školy
 • účast ve školním, obvodním a popř. celopražském kole konverzační soutěže v AJ
 • zapojení do projektů ePals a British Council Schools online
 • účast v mezinárodních soutěžích, např. EUROMATH competitions
 • školní uniformy
 • přátelské prostředí pro děti i rodiče, certifikát Rodiče vítáni
 • důraz na výchovu morálky a elementární slušnosti
 • činnost psychologicko-pedagogického poradenského centra přímo ve škole (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování)
 • bezpečné prostředí pro děti – vstup na čip, vrátný ve škole
 • vybavení školy moderní technikou (počítače, interaktivní tabule)
 • možnost zapojení žáků do práce ve školním parlamentu
 • možnost výběru ze dvou jídel ve školní jídelně (zdravá a výborná kuchyně)
 • školy v přírodě, cyklovýlet, lyžařský výcvik