Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Francouzský jazyk se na naší škole vyučuje již 19 let. Francouzština patří mezi nejvýznamnější světové jazyky a je rovněž jednacím jazykem EU. Její volba bývá doprovázena zbytečnými obavami a předsudky o obtížnosti tohoto jazyka. Pokud jsou správně motivováni zvolením vhodné metody výuky doplněné o zvukové materiály a různé zajímavosti o Francii a frankofonních zemích, jsou žáci již brzy schopni osvojit si základy tohoto krásného jazyka a nabyté znalosti dále rozvíjet v dalších ročnících.

Od roku 2014 jsou ve škole používány moderní učebnice Adosphère 1-3 francouzského nakladatelství Hachette. Učebnice pracují komunikativní metodou, mateřského jazyka je využíváno minimálně. Adosphère rozvíjí všechny jazykové dovednosti, jak porozumění, tak vlastní produkci. Součástí každé učebnice je také interaktivní CD-ROM s doplňkovými materiály vhodnými pro domácí přípravu a prohloubení jazykových dovedností. Výuka je doplněna o různá konverzační cvičení a projekty s tématikou francouzských reálií, rovněž využíváme francouzské knihy, DVD a bohatý zvukový a obrazový materiál. Důležitou motivační složkou jsou setkání s rodilými mluvčími během výuky.

Vyučující: Mgr. Marie Eiblová

fj1 fj2 fj3