Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

svaca

Od pondělí 10. 9. 2018 bude opět možno ve školní jídelně za 15,- zakoupit o velké přestávce čerstvou obloženou housku.