Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

test

Dnes byly do naší školy doručeny výsledky Testování aktuální jazykové úrovně. Všichni účastníci obdrželi potvrzení o své momentální úrovni angličtiny s doporučením. Výsledek se řídí Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (přehled jednotlivých úrovní naleznete v příloze).
Podrobnější výsledky jsou k nahlédnutí u vyučujících angličtiny.