Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 1466

Dne 31. května se v naší škole konal Turnaj ve vybíjené školních družin Prahy 7. V letním počasí naši žáci excelovali a porazili konkurenty z ostatních školních družin Prahy 7. Turnaj vyhráli. Na 2. místě se umístili žáci ze ZŠ Korunovační a na 3. místě žáci ze ZŠ Bratrská. Moc děkujeme vychovatelkám školní družiny za organizaci celého turnaje.