Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,
v následujících termínech máte možnost zakoupit si ve škole objednané a chybějící kusy uniforem:

Pondělí 28. 8. - 8:00 - 11:00; 16:00 - 19:00
Čtvrtek 31. 8. - 16:00 - 19:00
Pátek 1. 9. - 8:00 - 11:00