Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 7517

Vybraní němčináři se 1. 2. zapojili do soutěže Němčina mě baví, kterou ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber pořádalo Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Letošní témata úkolů na stanovištích se týkala reálií německy mluvicích zemí a reformátora Martina Luthera. Děkujeme žákům, že se na soutěž připravili a věříme, že se při plnění zábavných úkolů pobavili.