Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

170626 Akademie Plaminkova 003

V pondělí 26. června proběhla již tradiční Školní akademie – Cizojazyčné školní odpoledne. I v letošním školním roce akce proběhla za finanční podpory MČ Praha 7 a Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ. I letos na rodiče čekala celá řada písniček a krátkých divadel, celkem ve 4 jazycích, kterým se žáci naší školy učí. Na podiu se vystřídali žáci všech ročníků a vyvrcholením divadelního odpoledne byla píseň Love ve čtyřech jazycích v podání žáků celého 2. stupně. Vystoupení byla roztomilá, dojemná, strašidelná, vtipná i zábavná. Děti si je i přes nervozitu užily.

Dojemnou a velmi důležitou součástí odpoledne bylo rozloučení našich deváťáků se školou. V krásném a vtipném projevu poděkovali paní učitelce třídní Anně Hořejší i paní ředitelce Jarmile Macečkové za krásné roky, které ve škole strávili.

Velké díky patří všem vyučujícím cizích jazyků za přípravu celé akce, ostatním učitelům, kteří se podíleli na organizaci (příprava kostýmů, kulis, technické zajištění generální zkoušky apod.), školní družině za doprovod dětí na akci, panu Mrázovi a Kafkovi za odvoz kulis a šerp, i Vám, rodičům, kteří jste se na své děti přišli podívat. Největší díky ale patří paní učitelce Aničce Hořejší, která se postarala o hudební aranžmá písniček i doprovod nejen vlastních žáků. Pečlivě trénovala se školní kapelou a letos poprvé jsme díky ní měli live hudební doprovod. Její zásluhou také žáci 2. stupně natrénovali závěrečnou píseň ve 4 jazycích.