Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

seniori

Ve středu 14. června vystoupili žáci 5. B v Sociálně odlehčovacím centru v Kamenické ulici. Zpěvem lidových písní potěšili přítomné seniory. Atmosféra koncertu byla velmi příjemná. Žáky připravila paní učitelka Magdaléna Kafková. Koncert byl završením celoroční spolupráce naší školy se Sociálně odlehčovacím centrem v Kamenické ulici. Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě od žáků i seniorů věříme, že spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce.