Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 1988

Během měsíce listopadu probíhá na prvním stupni preventivní program Policie České republiky. Děti se seznamují se zásadami bezpečného provozu či jak se zachovat v neobvyklých či nebezpečných situacích.