Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

lavice

Rádi bychom poděkovali panu Šedivcovi (3. C), který škole poskytl nábytek a vybavení kancelářské a školní povahy. Díky tomu jsme vybavili celou novou třídu a doplnili stávající vybavení ve třídách a kabinetech. Panu Šedivcovi moc děkujeme nejen za tuto neuvěřitelnou nabídku, ale také za dopravu všech věcí do školy. Velice si takové skvělé spolupráce vážíme.

 
Moc děkujeme i za drobné předměty, které se v průběhu roku schází, a díky kterým pak můžeme naše žáky ocenit v nejrůznějších soutěžích. Pokud někdo z rodičů bude moci poskytnout jakékoli firemní předměty, budeme velmi vděční. I nadále je můžete předávat panu vrátnému nebo paní ředitelce.  
 
Všem rodičům, kteří podporují naší školu, moc děkujeme. Vaše přízeň nás těší a pomáhá nám pracovat s ještě větší radostí a energií.