Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 3513

V pondělí 9. dubna vyvrcholilo úsilí všech nadaných zpěváků z celé Prahy 7 vystoupením na pěvecké soutěži English Singing Contest Flamingo, které se konalo u nás ve škole. 
 
Z překrásných výkonů bylo těžké vybrat ty nejlepší, této nelehké úlohy se zhostila paní učitelka Anna Hořejší, paní radní Prahy 7 Hana Třeštíková a vedoucí OŠKT paní Dita Výborová. Soutěž se konala pod záštitou starosty Prahy 7, Mgr. Jana Čižinského. Městská část také přispěla pěknými cenami, za které moc děkujeme. Děti si však odnesly nejen cenu, ale především hezký zážitek.
 
Za pomoc s organizací děkujeme také panu učiteli Hůlovi a paní učitelce Velingerové a Eiblové.